ប្រែក្លាយ Raspberry Pi ទៅជា eBook Server


សៀវភៅអេឡិចត្រូនិក ដែលជាទូទៅគេហៅថា eBook គឺជាសៀវភៅដែលមានក្នុងទម្រង់ឌីជីថល ដែលអ្នកអាចអានបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ដូចជាកុំព្យូទ័រ កុំព្យូទ័រយួរដៃ ឬផ្សេងៗទៀត។ ការមានម៉ាស៊ីនមេ eBook នៅលើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រើ និងអានសៀវភៅនៅលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើអាសយដ្ឋាន IP នៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់ Raspberry Pi អ្នកអាចប្រែក្លាយឧបករណ៍របស់អ្នកទៅជាម៉ាស៊ីនមេ eBook ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចបង្ហោះសៀវភៅពីឧបករណ៍ Raspberry Pi របស់អ្នក ហើយអានវានៅលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតណាមួយដោយប្រើអាសយដ្ឋាន IP របស់ឧបករណ៍។

អត្ថបទនេះណែនាំអ្នកក្នុងការដំឡើងម៉ាស៊ីនមេ eBook នៅលើប្រព័ន្ធ Raspberry Pi របស់អ្នក។

ប្រែក្លាយ Raspberry Pi ទៅជា eBook Server Raspberry Pi ទៅជា eBook Server

ដើម្បីប្រែក្លាយ Raspberry Pi របស់អ្នកទៅជាម៉ាស៊ីនមេ eBook អ្នកគួរតែតម្រូវឱ្យដំឡើងកម្មវិធីដែលហៅថា Calibre។ វាជាវេទិកាមួយដែលអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រង និងកែសម្រួលសៀវភៅរបស់អ្នក ទាញយកសៀវភៅពីអ៊ីនធឺណិតជាដើម។ វារួមបញ្ចូលកម្មវិធីពេញលេញដែលជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងសៀវភៅរបស់អ្នកនៅលើប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។

អ្នកអាចអនុវត្តតាមជំហានដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចដំឡើងម៉ាស៊ីនមេ eBook នៅលើឧបករណ៍ Raspberry Pi របស់អ្នក។

ជំហានទី 1: ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធ Raspberry Pi
ដំបូង អ្នកគួរតែអាប់ដេតកញ្ចប់នៅលើប្រព័ន្ធ Raspberry Pi របស់អ្នកតាមរយៈពាក្យបញ្ជាខាងក្រោម ដើម្បីធានាថាកម្មវិធីដែលអ្នកដំឡើងនៅពេលក្រោយត្រូវតែទាន់សម័យ។

$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y

ជំហានទី 2: ដំឡើង Caliber នៅលើ Raspberry Pi

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការអាប់ដេតកញ្ចប់ អ្នកអាចដំឡើង Calibre Raspberry Pi តាមរយៈពាក្យបញ្ជាដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

$ sudo apt install calibre -y

ជំហានទី 3៖ ការកំណត់ Pp Caliber នៅលើ Raspberry Pi

នៅពេលដែលការដំឡើង Calibre រួចរាល់ អ្នកអាចដំណើរការវាពីស្ថានីយ Raspberry Pi ដោយប្រើពាក្យបញ្ជា “calibre” ។

នៅពេលអ្នកដំណើរការវាជាលើកដំបូង អ្នកគួរតែផ្តល់ផ្លូវដើម្បីរក្សាទុកឯកសារ Caliber នៅលើប្រព័ន្ធ Raspberry Pi របស់អ្នក ហើយនៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវនោះ ចុចលើជម្រើស “Next” ដើម្បីបន្ត។

ជ្រើសរើសជម្រើសក្រុមហ៊ុនផលិត និងឧបករណ៍ជា “ទូទៅ” ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដអំពីព័ត៌មានឧបករណ៍របស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកដំណើរការទៅជំហានបន្ទាប់តាមរយៈការចុចប៊ូតុង “បន្ទាប់” ។

បន្ទាប់ពីការដំឡើង Calibre ជោគជ័យនៅលើ Raspberry Pi សូមជ្រើសរើសប៊ូតុង “Finish” ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការ។

វានឹងបើកផ្ទាំងគ្រប់គ្រង Calibre នៅលើកុំព្យូទ័រ Raspberry Pi របស់អ្នក។

បន្ថែមសៀវភៅនៅលើ Calibre ពី Raspberry Pi

អ្នកគួរតែបន្ថែមសៀវភៅពីប្រព័ន្ធ Raspberry Pi របស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកអាចអានវានៅលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើអាសយដ្ឋាន IP របស់ឧបករណ៍។ ដើម្បីបន្ថែមសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យ Calibre សូមជ្រើសរើសជម្រើស “បន្ថែមសៀវភៅ”។

បន្ទាប់មកនៅលើសៀវភៅដែលបានផ្ទុកឡើងសូមចុចខាងស្តាំលើវាហើយជ្រើសរើសជម្រើស “ចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនមេមាតិកា” ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។

វានឹងចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនមេ eBook នៅលើឧបករណ៍ Raspberry Pi របស់អ្នក ហើយអ្នកអាចត្រលប់ទៅជម្រើសដូចគ្នាដើម្បីស្វែងរកអាសយដ្ឋានដើម្បីចូលប្រើសៀវភៅនៅលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។

ចូលប្រើសៀវភៅនៅលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត

បញ្ចូលអាសយដ្ឋានគេហទំព័រដែលបង្ហាញនៅលើផ្ទាំងគ្រប់គ្រង Calibre របស់អ្នកនៅលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតណាមួយ ហើយបន្ទាប់មកចុចលើជម្រើស “បណ្ណាល័យ Calibre” ដែលលេចឡើងនៅពេលដែលអ្នកផ្ទុកអាសយដ្ឋាន។

នៅក្នុងបណ្ណាល័យនេះ អ្នកនឹងរកឃើញសៀវភៅរបស់អ្នក ហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសសៀវភៅណាមួយដែលអ្នកចង់អាននៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។

អ្នកគ្រាន់តែត្រូវជ្រើសរើសប៊ូតុង “អាន” ដើម្បីបើកសៀវភៅនៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ហើយចាប់ផ្តើមអានវា ឬអ្នកអាចទាញយកវានៅលើប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដោយប្រើប៊ូតុង “ទាញយក” ។ ប្រសិនបើសៀវភៅបើកដោយជោគជ័យនៅលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក វាធានាថាម៉ាស៊ីនមេ Raspberry Pi eBook របស់អ្នកដំណើរការល្អ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

Caliber គឺជាវេទិកាដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Raspberry Pi ប្រែក្លាយឧបករណ៍របស់ពួកគេទៅជា eBook servers។ អ្នកអាចដំឡើង និងដំឡើងកម្មវិធីនេះនៅលើប្រព័ន្ធ Raspberry Pi របស់អ្នកដោយធ្វើតាមការណែនាំខាងលើ។ អ្នកគួរតែបង្ហោះសៀវភៅទៅបណ្ណាល័យ Calibre ដោយប្រើជម្រើស “បន្ថែមសៀវភៅ” ។ បន្ទាប់ពីបង្ហោះ អ្នកគួរតែជ្រើសរើសជម្រើស “ចាប់ផ្តើមភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនមេ” ដើម្បីចូលប្រើសៀវភៅនៅលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកដោយប្រើអាសយដ្ឋាន Raspberry Pi IP ដែលមានលេខច្រក 8080។

linuxhint